Mạng hiển thị của Google với Gmail, YouTube

Quảng cáo thương hiệu của bạn trên mạng hiển thị toàn diện của Google, theo ComScore, tiếp cận gần 90% trang web trực tuyến. Bạn có thể có quảng cáo hình ảnh, văn bản, HTML5, Video và Tiếp thị lại động.

Tiếp cận đúng khách hàng.

Với hàng triệu trang web, trang tin tức, blog và các trang web của Google như Gmail và YouTube, Mạng hiển thị của Google tiếp cận 90% người dùng Internet trên toàn thế giới. Với các tùy chọn chuyên biệt cho nhắm mục tiêu, từ khóa, nhân khẩu học và tiếp thị lại, bạn có thể khuyến khích khách hàng chú ý đến thương hiệu của bạn, cân nhắc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và thực hiện hành động.

Đo lường kết quả của quảng cáo và tìm hiểu xem những đối tượng nào dễ tiếp thu nhất. Cho dù bạn đang tìm cách tăng doanh số bán hàng hay nhận được nhiều cuộc gọi hơn, Google Ads sẽ giúp bạn đo lường hiệu suất chiến dịch để bạn có thể thực hiện điều chỉnh và đạt được mục tiêu.